DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG

18013
DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG
Zoom
CAMBIO - SINTERIZZATO - 11" (alternativo)
DIM.ANELLI:280X135(6 PLACCHE)
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:40X36
da matricola 1009 a 1499
 

DISCO FRIZIONE P.F D 250 MVC-053X.JPG

18879
DISCO FRIZIONE P.F D 250 MVC-053X.JPG
Zoom
PRESA DI FORZA-ORGANICO-10"
N/A
da matricola 1500
 

DISCO FRIZIONE P. D. F. D. 280 MVC-066X.JPG

18643
DISCO FRIZIONE P. D. F. D. 280 MVC-066X.JPG
Zoom
PRESA DI FORZA - ORGANICO - 11"
DIM.ANELLI:280X165X4
NUM.CAVE:14
DIM.CAVE:25X22
fino a matricola 1008
 

DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG

18012
DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG
Zoom
CAMBIO - SINTERIZZATO - 11" (alternativo)
DIM.ANELLI:280X135(6 PLACCHE)
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:40X36
da matricola 1500
 

DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG

17648
DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG
Zoom
CAMBIO - ORGANICO - 11"
DIM.ANELLI:280X165X4
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:41X37
da matricola 1009 a 1499
 

DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG

18014
DISCO CAMBIO 11 CERAMET. MVC-092X.JPG
Zoom
CAMBIO - SINTERIZZATO - 11" (alternativo)
DIM.ANELLI:280X135(6 PLACCHE)
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:40X36
fino a matricola 1008
 

DISCO FRIZIONE P.F D 250 MVC-053X.JPG

18878
DISCO FRIZIONE P.F D 250 MVC-053X.JPG
Zoom
PRESA DI FORZA-ORGANICO-10"
N/A
da matricola 1009 a 1499
 

DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG

17647
DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG
Zoom
CAMBIO - ORGANICO - 11"
DIM.ANELLI:280X165X4
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:41X37
fino a matricola 1008
 

DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG

17646
DISCO FRIZIONE CAMBIO D280 MVC-063X.JPG
Zoom
CAMBIO - ORGANICO - 11"
DIM.ANELLI:280X165X4
NUM.CAVE:20
DIM.CAVE:41X37
da matricola 1500
 


SF